web camera
Hotel Samokov Hotel Samokov Hotel Samokov Hotel Samokov Hotel Samokov Hotel Samokov
 
 
  Събития  
   
12.06.2014
Проект „Повишаване на конкурентоспособността на хотел „Самоков” чрез инвестиции за постигане на енергийна ефективност”

Проект „Повишаване на конкурентоспособността на хотел „Самоков” чрез инвестиции за постигане на енергийна ефективност”

ДОГОВОР № BG161PO003-2.3.02-0311-C0001 

САМОКОВ – БОРОВЕЦ АД  е бенефициент по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП  „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013.

Общата цел на проекта е постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността на фирмата, чрез инвестиции за повишаване на  енергийната ефективност на хотел „Самоков”.

Специфичните цели на проекта са:

Повишаване на енергийната ефективност на сградата и намаляване на разходите за топло-и електроенергия, чрез смяна на дограмата на хотелските стаи, общите помещения в хотел „Самоков” и закупуване на нова перална машина.

Намаляване на използваните ресурси и ограничаване на въздействието върху околната  среда, чрез намаляване на вредните емисии на СО2.

Повишаване на конкурентните предимства на хотел „Самоков” и подобряване на качеството на предлаганите услуги .

Привличане на по-голям брой клиенти и увеличаване на приходите от продажби чрез  повишаване комфорта на хотелските стаи и подобряване на външния и вътрешен вид на  хотела

Дейности, чрез които са постигнати поставените цели:

Дейност 1. Извършване на енергиен одит

Дейност 2. Подмяна на дограмата в хотелските стаи и подмяна на неефективния термопанел под дограмата по западните и източните фасади на хотелските стаи

Дейност 3. Подмяна на окачените стъклени фасади в общите части на сградата и поставяне на нова PVC дограма.

Дейност 4. Подмяна на една от неефективните перални с нова перална машина с многопроцесорно управление и клас на енергопотребление

Дейност 5. Визуализация

Общата стойност на проекта е 642 372,04 лева, от които 48%  безвъзмездно финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие чрез

Оперативна програма  Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

 
[всички новини]

 

 
       
 
 
   
  spasamokov.com
  ski-school-borovets.com
  tam.bg
  travelmarket.bg
  parkhotelcontinental.com
 
  Уважаеми клиенти, абонирайте се за актуалните ни цени
и промоции!
 
© 2017 Samokov hotel official site